Advies en begeleiding IT-Beheer

Het probleem


De ANWB maakt op dit moment een verandering door waarbij men van de traditionele manier van werken met vaste werkplekken en eigen desktops overgaat naar ‘Agile’ werken. Deze nieuwe manier van werken zorgt ervoor dat gebruikers vanaf elke plek en op ieder moment een virtuele werkplek tot hun beschikking hebben. Dit betekent niet alleen een aanpassing van organisatiemodel, maar ook een omslag in cultuur en in de houding van de medewerkers om een paar voorbeelden te noemen. Men ging op zoek naar een partner op het gebied van organisatorische advisering, wat leidde tot de kennismaking met IT-Councelor. Wij helpen de ANWB qua IT-beheer en -gebruik op weg om ervoor te zorgen dat de geplande verandering ook door de IT-organisatie adequaat wordt ondersteund.

De oplossing


Via een snelle en doelgerichte analyse is bepaald hoe de rolverdeling voor de nieuwe omgeving moest worden ingevuld en hoe de ANWB-medewerkers hierin ondersteund konden worden. Op basis van de rollen zijn beschrijvingen, trainingen en referentiematerialen ontwikkeld. Vervolgens is het hele traject van kennisoverdracht gestart waarbij eigen mensen van de ANWB een belangrijke rol hebben gespeeld. Via eenvoudige en aansprekende visualisaties (van vaak complexe materie) kregen de beheerders op een makkelijke manier kennis van de nieuwe omgeving. Wat vooral als prettig werd ervaren, is het feit dat IT-Counelor niet star vasthoudt aan methodes en technieken, maar een grote mate van flexibiliteit aan de dag legt en mee kan bewegen met de wensen en mogelijkheden van de ANWB. Jan van Laar, projectleider ANWB: “De mensen van IT-Councelor zijn goeie vakmensen, een sterke inhoudelijke sparringpartner voor ons. Daarnaast zijn ze ook gewoon prettig in de omgang.” Op diverse momenten tijdens het project bleek onze manier van het simpel visualiseren zonder geweld te doen aan de inhoud bijzonder waardevol. Hierdoor werd duidelijk wat er van iedereen werd verwacht.

Het resultaat


Jan van Laar: “IT-Councelor heeft ons goed kunnen helpen bij het duidelijk krijgen van welke taken en middelen wij het beste in kunnen zetten bij het realiseren van onze VDI omgeving, waarbij het prettig is dat hun kennis en kunde niet alleen theoretisch is, maar vooral blijkt te werken in de praktijk. Het kenmerkende van de aanpak van IT-Councelor is dat deze gericht is op de ontwikkeling van onze eigen mensen. Doordat zij intensief samenwerken met de ANWB- organisatie komen we met onze gezamenlijke kennis tot een optimaal resultaat.