REFERENTIES

Onze klanten zijn organisaties waar IT een belangrijke rol speelt. Zij kunnen actief zijn in elk marktsegment, wij hebben specifieke affiniteit met organisaties uit de volgende branches: industrie, installatietechniek, handel, lokale overheden, transport, zakelijke dienstverlening en de zorg. Met onze integrale aanpak helpen we alle betrokkenen bij IT-aangelegenheden. Hierbij nemen we niet de technologie of een methodiek als uitgangspunt, maar de mens. Want door in mensen te investeren, gaat IT doen wat het moet doen. Onderstaand klantcases van klanten die wij mochten helpen bij het realiseren van rendement op hun IT-investering.

Oxfam Novib

Oxfam Novib kent een lange geschiedenis. Al sinds 23 maart 1956 werkt Oxfam Novib aan het verslaan van armoede. In ruim 60 jaar groeien we uit tot de grootste internationale beweging tegen armoede.

ANWB

“De professionals van CLMBS hebben ons goed kunnen helpen bij het duidelijk krijgen van welke taken en middelen wij het beste in kunnen zetten bij het realiseren van onze VDI omgeving, waarbij het prettig is dat hun kennis en kunde niet alleen theoretisch is, maar vooral blijkt te werken in de praktijk.”

Schiphol Group

Royal Schiphol Group is een luchthavenonderneming met een belangrijke maatschappelijke opdracht. Royal Schiphol Group is eigenaar en exploitant van Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport en heeft een meerderheidsbelang in Eindhoven Airport. De luchthavens van de groep creëren waarde voor de samenleving en de economie, met veiligheid als essentiële factor. Alle Nederlandse luchthavens van de Schiphol Group dragen, samen met onze internationale activiteiten, bij aan onze ‘Why’: Connecting your world.

Vebego

Familiebedrijf Vebego is sinds de oprichting van Hago in 1943 uitgegroeid tot een krachtig collectief van meer dan 150 bedrijven en joint ventures. Onze ruim 36.000 medewerkers werken in facilitaire dienstverlening en zorg, voor klanten in Nederland, Zwitserland, België en Duitsland. Gezonde groei is een voorwaarde voor continuïteit, maar wat ons écht drijft is goed doen; door onze medewerkers hun werk als betekenisvol te laten ervaren. Wij geloven dat we daarmee de meeste toegevoegde waarde kunnen bieden voor onze klanten en hun medewerkers én voor de maatschappij.

NBA Opleidingen

NBA Opleidingen ontwikkelt het cursusaanbod voor accountants in business, openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants.  

C. Steinweg Group

Rotterdam is the head-office of the C. Steinweg organisation ever since the company was founded in December 1847 as a shipping agent. Handelsveem B.V. was created in 1895 by C. Steinweg, which resulted in C. Steinweg – Handelsveem B.V. Handelsveem was set-up to offer warehousing services which subsequently expanded into stevedoring and other logistical services.

Visser & Smit Hanab

Visser & Smit Hanab, onderdeel van VolkerWessels, is al ruim150 jaar de specialist op het gebied van boven- en ondergrondse leidingen en kabelinfrastructuur. Visser & Smit Hanab draagt bij aan een duurzame samenleving. Samen met onze klanten willen wij de energietransitie realiseren en versnellen. Wij focussen ons met onze eigen vakmensen op elektra, windmolens, zonneparken, warmtenetwerken, waterstof en geothermie.

jaar IT ervaring

Bedrijven geholpen

Mensen getraind

Steinweg

 

De VEEM organisatie C. Steinweg Group heeft in november 2020 de opdracht aan CLMBS gegeven om haar te ondersteunen bij de digitalisering van haar bedrijfsvoering. Het eerste doel is de organisatie te begeleiden bij het positioneren van IT en het komen tot een uitvoerbare IT Strategie. Hiervoor heeft C. Steinweg Group een abonnement afgesloten op de bij CLMBS aanwezige materialen, kennis en ervaring; een unicum in deze tak van sport.

 Om deze klantvraag in te vullen, maakt CLMBS gebruik van het door haar zelf ontwikkelde PASCAL® Framework, een raamwerk wat organisaties ondersteunt bij het realiseren van de digitale transformatie. Het is een doelgroepgericht transformatie model, waarbij op basis van een vast stappenplan concrete producten door de klant zelf worden opgeleverd. Hierbij levert CLMBS de noodzakelijke ondersteuning door middel van training, instructie en begeleiding en voorziet CLMBS de C. Steinweg Group van de noodzakelijke materialen in de vorm van (klantspecifieke)templates en gebruiksaanwijzingen.

Visser & Smit Hanab

 

In mei 2020 is CLMBS door Visser & Smit Hanab (VSH), onderdeel van VolkerWessels, gevraagd om training en begeleiding uit te voeren op IT regie. Het doel was om de directie en het management team van VSH een eenvoudig model in handen te geven wat inzicht geeft in de wereld en eigenschappen van IT, om de regierol op IT effectief uit te kunnen voeren. Hierbij is speciaal aandacht gegeven aan de sturing van IT en de mogelijkheden die nieuwe (IT) technologie biedt binnen de specifieke bedrijfscontext.

 De vraag is door CLMBS ingevuld door een begeleidingstraject uit te voeren bestaande uit een combinatie van training en begeleiding. Gedurende het traject is door de deelnemers op een interactieve manier een visie gevormd waarin Business en IT zich kunnen ontwikkelen tot een samenwerkend geheel. Tegelijkertijd is tijdens het traject inzicht gegeven in alle relevante IT onderwerpen die de directie en het management team nodig hebben om zich te ontwikkelen tot professionals op het gebied van IT regie.