PUBLICATIES

Documentatie is overbodig 

Documentatie is overbodig 

Documentatie is overbodig  De vraag naar volledige en actuele documentatie in de IT-wereld is een bekend geluid, maar de effectiviteit van traditionele documentatie wordt vaak betwijfeld. In deze blog onderzoeken we de rol van documentatie in een bredere context,...

Lees meer
Change is business as usual 

Change is business as usual 

Change is business as usual    In dit tijdperk van voortdurende verandering en digitalisering is het essentieel voor directies van grote organisaties om de traditionele benaderingen van change management te heroverwegen. Deze blog werpt een diepgaande blik op de...

Lees meer
De Spieren van een Organisatie

De Spieren van een Organisatie

De Spieren van een Organisatie Op Weg naar Ultieme Procesbesturing Inleiding  In het huidige tijdperk van digitalisering en voortdurende veranderingen vormt procesbesturing de ruggengraat van succesvolle organisaties. Het beheren en optimaliseren van bedrijfsprocessen...

Lees meer
De Innovatie agenda 

De Innovatie agenda 

De Innovatie agenda Introductie  Het opstellen van een Innovatie Agenda voor (technologische) vernieuwingen binnen een organisatie is altijd een uitdagende taak geweest. Historisch gezien richtten deze agenda's zich vooral op IT-projecten en technologische...

Lees meer
Geen aparte IT kosten of budgetten

Geen aparte IT kosten of budgetten

Geen aparte IT kosten of budgetten Introductie In de zakenwereld is het inzichtelijk maken van IT-kosten en het opstellen van IT-budgetten altijd een uitdagende taak geweest. Ondanks de hiërarchische plaatsing van IT-afdelingen onder financiële directeuren, bleef de...

Lees meer
Een IT strategie bestaat niet meer

Een IT strategie bestaat niet meer

Een IT strategie bestaat niet meer Introductie In veel adviesorganisaties is jarenlang gepleit voor een aparte IT strategie. De voornaamste reden hiervoor was dat hiermee de aandacht voor en het belang van IT zouden toenemen. Traditioneel werd de IT strategie gezien...

Lees meer

Nieuw boek!

Digitaal in het DNA

In dit boek schetsen de auteurs diverse baanbrekende ontwikkelingen die zich de komende tien jaar zullen manifesteren. Hierbij wordt het hele speelveld van digitalisering in kaart gebracht en worden ideeën aangedragen hoe organisaties hiermee om kunnen gaan.