Het Pascal framework

Wat is PASCAL?

Het PASCAL framework ondersteunt organisaties en professionals in het realiseren van een digitale transformatie. Het is een doelgroep gericht transformatie model dat organisaties en professionals de weg wijst in digitale transformatie op basis van concrete stappen en doelen. Bedacht door de oprichters van CLMBS, is PASCAL een acroniem dat de 6 stappen weergeeft van digitale transformatie: 

 

6 STAPPEN

Het PASCAL framework biedt, door een concrete beschrijving van de stappen, een effectief houvast bij het invullen van de rollen die nodig zijn voor een duurzame digitalisering binnen de organisatie.

De zes stappen van PASCAL:

  1. Positioning: de positietechniek  (introduceren van digitale transformatie)
  2. Acquiring: de kennistechniek (overbrengen van kennis en ervaring)
  3. Scouting: de behandeltechniek (bepalen van aanpak) 
  4. Conserving: de productietechniek (inblikken van kunde)
  5. Acting: de uitvoeringstechniek (invullen van de digitale rol)
  6. Laminating: de verbindingstechniek (borgen van IT in het DNA van de organisatie)

 

“Het PASCAL framework ondersteunt organisaties en professionals in het 
realiseren van een digitale transformatie”