BLOGS

De Innovatie agenda 

De Innovatie agenda 

De Innovatie agenda Introductie  Het opstellen van een Innovatie Agenda voor (technologische) vernieuwingen binnen een organisatie is altijd een uitdagende taak geweest. Historisch gezien richtten deze agenda's zich vooral op IT-projecten en technologische...

Lees meer
Geen aparte IT kosten of budgetten

Geen aparte IT kosten of budgetten

Geen aparte IT kosten of budgetten Introductie In de zakenwereld is het inzichtelijk maken van IT-kosten en het opstellen van IT-budgetten altijd een uitdagende taak geweest. Ondanks de hiërarchische plaatsing van IT-afdelingen onder financiële directeuren, bleef de...

Lees meer
Een IT strategie bestaat niet meer

Een IT strategie bestaat niet meer

Een IT strategie bestaat niet meer Introductie In veel adviesorganisaties is jarenlang gepleit voor een aparte IT strategie. De voornaamste reden hiervoor was dat hiermee de aandacht voor en het belang van IT zouden toenemen. Traditioneel werd de IT strategie gezien...

Lees meer
De IT afdeling wordt opgeheven

De IT afdeling wordt opgeheven

De IT afdeling wordt opgeheven Introductie De IT afdeling als aparte organisatorische eenheid is al tientallen jaren een geaccepteerde praktijk. Hierbij is de IT afdeling in de meeste organisaties verantwoordelijk voor de levering van IT diensten en het beheer van de...

Lees meer
De CEO is de CIO

De CEO is de CIO

De CEO is de CIO IT aansturen vanuit de top   Introductie In de moderne zakenwereld speelt technologie een cruciale rol in het succes van organisaties. De juiste inzet van informatietechnologie (IT) kan organisaties helpen hun processen te stroomlijnen, hun...

Lees meer

Nieuw boek!

Digitaal in het DNA

In dit boek schetsen de auteurs diverse baanbrekende ontwikkelingen die zich de komende tien jaar zullen manifesteren. Hierbij wordt het hele speelveld van digitalisering in kaart gebracht en worden ideeën aangedragen hoe organisaties hiermee om kunnen gaan.