De Evolutie van App Ontwikkeling: De Opkomst van Citizen Development

9 juli 2024

De Evolutie van App Ontwikkeling:

De Opkomst van Citizen Development

De afgelopen tien jaar hebben we een revolutionaire verandering gezien in de wereld van softwareontwikkeling. Wat ooit het exclusieve domein was van technische experts, is nu toegankelijk geworden voor een veel bredere groep mensen binnen organisaties. Deze verschuiving is mede mogelijk gemaakt door de opkomst van laagdrempelige ontwikkelplatformen, waardoor het ontwikkelen van applicaties niet langer voorbehouden is aan programmeurs met diepgaande technische kennis. Het resultaat? Een nieuwe generatie van ontwikkelaars, die niet alleen bekend zijn met de business, maar ook vertrouwd zijn met technologie. Deze ontwikkeling heeft de deur geopend voor een scala aan mogelijkheden, waarbij slimme en onderscheidende apps het verschil kunnen maken voor organisaties. 

 

Het Speelveld

De traditionele benadering van app-ontwikkeling heeft plaatsgemaakt voor een meer inclusieve aanpak, waarbij Citizen Development centraal staat. Dit fenomeen, ondersteund door Low Code Development Platforms (LCDP’s), biedt organisaties de mogelijkheid om apps te creëren met minder technische expertise. Waar voorheen technische ontwikkelaars essentieel waren vanwege de complexiteit van ontwikkelomgevingen, zijn moderne ontwikkelplatformen gebruiksvriendelijker geworden, maar is de vraag naar ontwikkelaars exponentieel gegroeid. Dit heeft geleid tot de opkomst van interne ontwikkelaars, ofwel Citizen Developers, die gebruikmaken van deze nieuwe platforms om snel en efficiënt apps te bouwen die aansluiten bij de behoeften van de organisatie. 

 

Wat is er nog meer nodig

Om deze ontwikkeling verder te intensiveren, is meer nodig dan alleen toegang tot moderne ontwikkelplatformen. Het vereist een nieuwe aanpak die het hele proces van ontwerp tot implementatie transformeert. Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van apps, maar ook om het beheer, de beveiliging en het onderhoud ervan. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor de integratie van deze apps in bestaande systemen en processen, wat een nauwe samenwerking vereist tussen Citizen Developers en IT-professionals. 

 

Wie kan het doen

De rol van Citizen Developer vereist een combinatie van zakelijk inzicht, analytisch vermogen en technische vaardigheden. Hoewel traditionele ontwikkelaars nog steeds een belangrijke rol spelen bij het leggen van een technisch fundament, zijn er nu ook kansen voor professionals met andere achtergronden om betrokken te zijn bij app-ontwikkeling. Het gaat om het overbruggen van de kloof tussen business en IT, waarbij Citizen Developers fungeren als de verbindende schakel tussen deze twee werelden. 

 

Waar gaat het naartoe

De opkomst van Citizen Development markeert een paradigmaverschuiving in de wereld van app-ontwikkeling. Het biedt organisaties de mogelijkheid om snel en kostenefficiënt apps te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de markt en de gebruikers. Deze ontwikkeling zal naar verwachting verder intensiveren naarmate nieuwe technologieën beschikbaar komen en organisaties zich aanpassen aan deze veranderingen. Het resultaat? Een nieuwe generatie van ontwikkelaars die de traditionele grenzen van business en technologie overstijgt en organisaties in staat stelt om zich te onderscheiden in een competitieve markt. 

 

Robert Visscher 
Strategisch Adviseur Bedrijfsvoering & Digitalisering bij CLMBS

LinkedIn

Meer lezen?

Bestel het boek: Digitaal in het DNA

In dit boek schetsen de auteurs diverse baanbrekende ontwikkelingen die zich de komende tien jaar zullen manifesteren. Hierbij wordt het hele speelveld van digitalisering in kaart gebracht en worden ideeën aangedragen hoe organisaties hiermee om kunnen gaan.