Software oude stijl sterft uit

25 juni 2024

Software oude stijl sterft uit Software oude stijl sterft uit

In een wereld waarin software de ruggengraat van organisaties vormt, evolueren de paradigma’s snel. Eerder hebben we al besproken dat platformen en Software as a Service (SaaS) de toekomst hebben. In deze blog duiken we dieper in op de verschuiving van ‘oude’ softwareomgevingen naar een nieuwe realiteit, waarbij branche- en domeinspecifieke software een cruciale rol speelt. 

De Huidige Softwarewereld: Een Overvloed aan Opties 

De huidige softwarewereld is een lappendeken van leveranciers en oplossingen, waarbij functionaliteit vaak de overhand heeft. Veel softwareaanbieders richten zich op het vergroten van het aantal functies, in plaats van zich te concentreren op de essentiële behoeften van klanten. Dit heeft geleid tot een diversiteit aan ontwikkelomgevingen, soms als apart platform, maar vaak als een ‘eigen’ omgeving binnen de aanbieder. Deze versnippering bemoeilijkt niet alleen het onderhoud, maar belemmert ook de flexibiliteit en interoperabiliteit. 

Een Conceptueel Model: Het Pad naar Toekomstbestendige Software

Om deze complexiteit te begrijpen, presenteren we een conceptueel model dat Gartner’s Pace Layering aanvult. Dit model bestaat uit drie lagen: de kern, de interactielaag en de dynamische schil. De kern omvat integrale applicaties met generieke functionaliteit, terwijl de dynamische schil specifieke en flexibele oplossingen biedt. De interactielaag fungeert als verbindingspunt tussen beide, en biedt tevens integratie met externe platformen.  

Een Nieuwe Aanpak: Het Belang van de Dynamische Schil

In plaats van te streven naar ‘softwarepakketten’, moeten organisaties streven naar een strategische positionering binnen dit model. De kern moet stabiel en langdurig zijn, terwijl de dynamische schil flexibel en aanpasbaar is. De interactielaag vormt de brug tussen beide, waardoor een samenhangend en onderhoudsvriendelijk applicatielandschap ontstaat. Het is cruciaal dat aanbieders van branche- en domeinspecifieke software zich richten op het leveren van functionaliteit, zonder afgeleid te worden door onderliggende technologische uitdagingen. 

Deze blog belicht de evolutie van software en moedigt organisaties aan om vooruit te kijken naar een flexibele en toekomstbestendige benadering. Door te investeren in de dynamische schil en te streven naar interoperabiliteit, kunnen organisaties zich voorbereiden op de uitdagingen van morgen en profiteren van nieuwe mogelijkheden voor groei en innovatie. 

Robert Visscher 
Strategisch Adviseur Bedrijfsvoering & Digitalisering bij CLMBS

LinkedIn

Meer lezen?

Bestel het boek: Digitaal in het DNA

In dit boek schetsen de auteurs diverse baanbrekende ontwikkelingen die zich de komende tien jaar zullen manifesteren. Hierbij wordt het hele speelveld van digitalisering in kaart gebracht en worden ideeën aangedragen hoe organisaties hiermee om kunnen gaan.