De evolutie van Business Intelligence naar Intelligent Decision Making 

16 mei 2024

De evolutie van Business Intelligence naar Intelligent Decision Making

De wereld van Business Intelligence (BI) heeft een transformatie ondergaan, waarbij traditionele benaderingen plaats hebben gemaakt voor een meer holistische aanpak gericht op Intelligent Decision Making (IDM). Voor directieleden van grote organisaties is het essentieel om deze evolutie te begrijpen en te omarmen, gezien de impact ervan op besluitvormingsprocessen en het creëren van waarde binnen de organisatie. 

Veranderende rol van Informatie en gegevensbeheer 

Historisch gezien werd BI gezien als het domein voor het creëren van inzicht en het toepassen ervan voor analyse en besluitvorming. Echter, de beschikbaarheid van data heeft geleid tot een verschuiving waarbij de focus niet langer ligt op het verzamelen van data, maar op het definiëren van de besluiten die genomen moeten worden. Deze nieuwe benadering stelt organisaties in staat om flexibeler te zijn en beter in te spelen op veranderende omstandigheden. 

Uitdagingen van Traditionele Business Intelligence 

Ondanks de opkomst van geavanceerde BI-systemen, hebben veel organisaties moeite om waarde te halen uit hun investeringen in BI. Dit komt vaak door een gebrek aan samenwerking tussen verschillende disciplines binnen de organisatie en een te grote focus op technologie in plaats van op het verbeteren van besluitvormingsprocessen. Het is duidelijk geworden dat succesvolle BI niet alleen afhangt van technologie, maar ook van een holistische benadering waarbij alle aspecten van de organisatie worden betrokken. 

Het Concept van Intelligent Decision Making (IDM) 

IDM markeert een paradigmaverschuiving in de wereld van BI, waarbij de traditionele volgorde van besluitvorming wordt omgekeerd. In plaats van te beginnen met data, begint IDM met het definiëren van de besluiten die genomen moeten worden, waarna de benodigde data wordt verzameld en geanalyseerd. Deze nieuwe benadering stelt organisaties in staat om flexibeler te zijn en beter in te spelen op veranderende omstandigheden, terwijl tegelijkertijd de waarde van informatie wordt gemaximaliseerd. 

Implementatie van Intelligent Decision Making 

Het succesvol implementeren van IDM vereist een multidisciplinaire aanpak, waarbij verschillende disciplines binnen de organisatie nauw samenwerken. Daarnaast is het essentieel om te investeren in geavanceerde technologieën zoals Artificial Intelligence, Machine Learning en Robotic Process Automation, die integraal onderdeel zijn van het IDM-concept. Door te anticiperen op actualiteit en besluitvorming te versnellen, kunnen organisaties zich onderscheiden in een steeds competitievere zakelijke omgeving. 

Conclusie  

De evolutie van Business Intelligence naar Intelligent Decision Making markeert een belangrijke verschuiving in de manier waarop organisaties waarde creëren en beslissingen nemen. Voor directieleden van grote organisaties is het essentieel om deze nieuwe benadering te omarmen en effectief te implementeren, gezien de impact ervan op de concurrentiepositie en het succes van de organisatie in de snel veranderende zakelijke omgeving. 

Meer lezen?

Download het hele hoofdstuk >

Dr. J.P. (Jacco) Schonewille MITM
Jacco Schonewille is oprichter en eigenaar van CLMBS

LinkedIn