Informatie is grenzeloos

30 april 2024

Informatie is grenzeloos: de nieuwe dimensie van InformatieverwerkingInformatie is grenzeloos

De nieuwe dimensie van Informatieverwerking 

Traditioneel waren de grenzen van informatieverwerking strikt bepaald door verschillende factoren, variërend van technologische beperkingen tot wet- en regelgeving. In dit nieuwe tijdperk van IT worden deze grenzen echter steeds meer vervaagd. Mensen en machines, voorheen gescheiden in hun informatieverwerking, werken nu samen in een symbiotische relatie. Deze evolutie opent de deur naar een volledig nieuwe dimensie van informatieverwerking, waarbij informatie vrijelijk stroomt tussen mensen en machines. Laten we eens kijken naar de huidige grenzen en hoe ze vervagen, de betekenis van deze grenzeloosheid, en enkele voorbeelden en trends die deze paradigmaverschuiving illustreren. 

Huidige Grenzen van Informatieverwerking 

Tot voor kort werden informatieverwerking en -uitwisseling beperkt door verschillende factoren. Technologische beperkingen, wet- en regelgeving, organisatorische regels, ethische overwegingen en de menselijke capaciteit om informatie te bevatten, vormden allemaal grenzen. Deze grenzen hebben echter de neiging om te vervagen in het huidige landschap van informatietechnologie. Technologische vooruitgang, veranderende wetgeving en een groeiend besef van ethische verantwoordelijkheid dragen allemaal bij aan het doorbreken van deze barrières. 

Betekenis van Grenzeloosheid: Het Zesde Zintuig 

In een zakelijke context manifesteert de grenzeloosheid van informatie zich in fenomenen zoals Smart Cities, waar technologieën worden ingezet om het leven efficiënter en veiliger te maken. Deze interactie tussen mens en machine wordt ook wel multimodaal genoemd, waarbij verschillende vormen van gegevens worden geproduceerd en geïnterpreteerd. Een ander opmerkelijk aspect is de verschuiving van eenvoudig gebruik van apparaten naar een relatie waarin autonome entiteiten handelen als verlengstukken van menselijke capaciteiten. Dit vereist een mensgericht ontwerp van deze entiteiten om effectieve interacties te garanderen. 

Enkele Voorbeelden van Grenzeloze Informatie 

De interactie tussen mens en machine, zoals belichaamd door het concept van het zesde zintuig, is al duidelijk zichtbaar in verschillende scenario’s. Virtuele assistenten zoals Google Assistant en de geavanceerde besturingssystemen in moderne auto’s tonen hoe machines een verlengstuk worden van menselijke capaciteiten. Ook concepten als ‘digital twins’ en intelligente operatiekamers illustreren de versmelting van digitale en fysieke realiteiten. Deze ontwikkelingen brengen de toekomst dichterbij waarin mens en machine naadloos samenwerken. 

Trends en Ontwikkelingen in Informatieverwerking 

Terwijl we ons bewegen naar een tijdperk van grenzeloze informatie, moeten we ons bewust zijn van de technische imperfecties en uitdagingen die deze transitie met zich meebrengt. Belangrijke ontwikkelingen in Human Machine Interaction (HMI), AI, Robotic Process Automation (RPA), Internet of Things (IoT) en informatie distributie dragen allemaal bij aan deze evolutie. Informatie wordt steeds meer een katalysator voor de vervaging van de grenzen tussen mens en machine. 

Conclusie 

Informatie is grenzeloos geworden, en dit opent een hele nieuwe wereld van mogelijkheden in informatieverwerking. De traditionele scheiding tussen mens en machine vervaagt geleidelijk, terwijl technologieën zoals AI en multimodale interacties deze convergentie versnellen. Als organisatieleiders en financiële verantwoordelijken is het essentieel om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en hun potentieel te begrijpen om de concurrentiepositie te versterken en nieuwe kansen te benutten in een wereld waarin informatie de ultieme valuta is geworden.

Doorlezen? Bestel het boek “Digitaal in het DNA”

 

 

Dr. J.P. (Jacco) Schonewille MITM
Jacco Schonewille is oprichter en eigenaar van CLMBS

LinkedIn