Data kent geen eigenaar, is overal en gratis

18 april 2024

Data kent geen eigenaar, is overal en gratis

In de moderne wereld is data overal om ons heen. Van de cijfers in spreadsheets tot de afbeeldingen die we delen op sociale media, het vormt de basis van onze interacties en besluitvorming. De exponentiële groei van data heeft geleid tot een nieuwe realiteit waarin informatie de brandstof is geworden voor organisaties en individuen wereldwijd. Maar wat maakt data zo cruciaal, en wie is eigenlijk de eigenaar van deze alomtegenwoordige bron van kennis?

Het Wezen van Data

Data is niet langer slechts een abstract begrip; het is de ruggengraat van moderne activiteiten geworden. Maar wat is data precies? Ruwe data bestaat uit feitelijke gegevens in verschillende vormen, zoals tekst, cijfers, afbeeldingen en geluid. Pas wanneer deze data betekenis krijgt en praktische waarde heeft voor de ontvanger, wordt het informatie. Vanuit data ontstaat informatie, en door interpretatie en analyse ervan wordt kennis vergaard. Echter, de interpretatie van informatie is vaak subjectief en kan variëren afhankelijk van de context en ervaringen van de ontvanger.

De Rol van Data in Organisaties

Organisaties benutten data op verschillende manieren, afhankelijk van hun doelstellingen. Van het identificeren van best practices tot het ondersteunen van innovatie en besluitvorming, data speelt een cruciale rol in het stimuleren van verandering en het waarborgen van continuïteit. Het verzamelen en verwerken van relevante data stelt organisaties in staat om inefficiënties aan te pakken en beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Eigenaarschap van Data

Maar wie is eigenlijk de eigenaar van data? Juridisch gezien blijft een individu eigenaar van zijn persoonlijke gegevens, maar het concept van eigendom wordt troebel als we kijken naar de alomtegenwoordige en niet-fysieke aard van data. Binnen organisaties blijft het beleggen van verantwoordelijkheid voor data vaak een uitdaging, met verschillende belangen en een gebrek aan duidelijke richtlijnen.

Waar Data Zich Bevindt

Data kan overal zijn, zowel intern als extern, en kan worden opgeslagen op diverse dragers en locaties. De opkomst van technologieën zoals cloud computing en mobiele apparaten heeft de grenzen van dataopslag verlegd, waardoor het mogelijk is geworden om data vrijwel overal ter wereld te benaderen en te verwerken.

De Waardering van Data

Hoewel data vaak als gratis wordt beschouwd, heeft het wel degelijk een waarde, zij het economisch of in termen van persoonlijke privacy. Het waarborgen van de betrouwbaarheid en kwaliteit van data wordt steeds belangrijker in een tijdperk waarin informatieovervloed de norm is. Technologische ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en geavanceerde data-analyse spelen een cruciale rol bij het ontsluiten van de waarde van data en het scheiden van zin en onzin.

De Toekomst van Data

Het tijdperk van data is nog maar net begonnen, en de impact ervan zal alleen maar toenemen naarmate technologische ontwikkelingen en de digitalisering van de samenleving voortschrijden. In een wereld waarin data de nieuwe valuta is geworden, is het voor directies en financieel verantwoordelijken essentieel om het potentieel ervan te begrijpen en te benutten. Door het juiste beleid en de juiste technologieën toe te passen, kunnen zij het meeste halen uit deze waardevolle bron van kennis en inzicht. Het strategisch inzetten van data kan niet alleen leiden tot beter geïnformeerde besluitvorming en operationele efficiëntie, maar ook tot het creëren van nieuwe zakelijke kansen en het behalen van concurrentievoordeel. Het is daarom cruciaal voor directies om data-integratie en data-governance te prioriteren binnen hun organisaties, en te investeren in de benodigde middelen en expertise om data effectief te beheren en te analyseren. Alleen door data te beschouwen als een strategische troef en er proactief mee om te gaan, kunnen organisaties hun groeipotentieel maximaliseren en blijven floreren in een steeds digitaler wordende wereld

 

Meer weten? Lees het hele hoofdstuk


 

 

Robert Visscher 
Strategisch Adviseur Bedrijfsvoering & Digitalisering bij CLMBS

LinkedIn