Beheer is 100% geautomatiseerd of uitbesteed

11 april 2024

Beheer is 100% geautomatiseerd of uitbesteedBeheer is 100% geautomatiseerd of uitbesteed

Het beheer van IT-omgevingen heeft een lange weg afgelegd. Van de pioniersdagen waarin alles werd behandeld door algemene technici tot de gespecialiseerde teams en methodologieën van vandaag, is de evolutie opmerkelijk geweest. Echter, zoals we ons nu bevinden in een tijdperk van geavanceerde technologieën en gestandaardiseerde omgevingen, rijst de vraag: welke rol moeten traditionele beheermethoden en interne teams spelen in moderne organisaties, vooral gezien de opkomst van geautomatiseerd beheer en gespecialiseerde aanbieders?

Het Beheerlandschap Ontleed

Beheer is een veelomvattend begrip, variërend van functioneel tot technisch en alles daartussenin. Functioneel beheer richt zich op het vervullen van gebruikersbehoeften en optimaliseren van IT-middelen, terwijl applicatie- en technisch beheer respectievelijk de werking van applicaties en infrastructuur bewaken. IT Service Management fungeert als het overkoepelende domein dat deze beheerprocessen aanstuurt en coördineert.

Huidige Organisatie van Beheer

De geschiedenis van IT-beheer weerspiegelt een evolutie van algemene verantwoordelijkheid naar gespecialiseerde taakgebieden, zowel intern als extern. Echter, in een tijd waarin beheer steeds meer geautomatiseerd en uitbesteed wordt, en waarin de betrokkenheid van businessafdelingen groeit, staat het traditionele beeld van de interne IT-afdeling ter discussie.

Veranderingen in Verantwoordelijkheden

Het beheren van IT-omgevingen verschuift naar een scenario waarin externe partijen en geautomatiseerde processen een steeds grotere rol spelen. Terwijl traditionele IT-afdelingen hun greep op beheer verliezen, groeit de invloed van businessafdelingen in het beheerproces. Deze verschuiving vereist dat organisaties hun benadering van beheer heroverwegen en zich richten op efficiëntie en flexibiliteit.

Toekomstige Ontwikkelingen

De toekomst van IT-beheer wordt gevormd door technologische vooruitgang, veranderingen in sourcing en een verschuiving naar businessgerichte aansturing. Grote spelers zoals Microsoft en Amazon zullen naar verwachting een dominante rol spelen, terwijl lokale beheerders hun relevantie kunnen verliezen. Automatisering zal een cruciale rol blijven spelen, samen met opkomende trends zoals AI en machine learning.

Nieuwe Rollen en Mogelijkheden

Als de traditionele rollen binnen IT-beheer vervagen, ontstaan er nieuwe kansen voor interne medewerkers. Het vermogen om processen te configureren, bedrijfsplatforms in te richten en intelligente systemen te ontwikkelen wordt steeds waardevoller. De scheiding tussen traditionele silo’s vervaagt ten gunste van meer integrale en efficiënte eenheden.

Als directieleden van grotere organisaties is het essentieel om deze verschuivingen in het IT-beheerlandschap te begrijpen en hierop in te spelen. Door de opkomst van geautomatiseerde processen, externe beheerders en businessgerichte benaderingen te omarmen, kunnen organisaties hun concurrentiepositie versterken en klaar zijn voor de uitdagingen van morgen.

 

Meer weten? Lees het hele hoofdstuk

Download Hoofstuk 17

 

Dr. J.P. (Jacco) Schonewille MITM
Jacco Schonewille is oprichter en eigenaar van CLMBS

LinkedIn