Ontwikkel een eigen Performance en Compliance Framework

26 maart 2024

MaatwerkOntwikkel een eigen Performance en Compliance Framework

Introductie

De In de zakenwereld is er een aanzienlijke investering gedaan in het implementeren van frameworks zoals CobIT, ISO27001, EFQM en NIST. Maar hoe effectief zijn deze methodieken eigenlijk? En belangrijker nog, hebben ze de bedrijfsdoelstellingen op het gebied van prestaties en naleving van regels op de meest effectieve manier bereikt? Deze vragen roepen op tot een heroverweging van de aanpak. In plaats van standaardmethodieken klakkeloos toe te passen, pleiten we voor een op maat gemaakte aanpak die echt relevant is voor elke individuele organisatie.

Het Speelveld van Performance en Compliance

Performance- en complianceframeworks dienen verschillende doelen, variërend van het voldoen aan wettelijke vereisten tot het creëren van waarde voor de organisatie of haar klanten. We kunnen het speelveld in hoofdgroepen verdelen, zoals kwaliteit, financiën, processen en governance, beveiliging, en wettelijke en juridische aspecten. Deze indeling helpt bij het begrijpen van de complexiteit van de uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd.

De Praktijk: Uitdagingen en Ervaringen

De praktijk toont ons dat naleving van wetten en regels vaak problematisch is. Er zijn talloze voorbeelden van non-compliance gerelateerde schandalen die enorme schade kunnen veroorzaken aan zowel de reputatie als de financiën van een organisatie. Bovendien blijkt uit onderzoek dat veel financiële criminaliteit van binnenuit organisaties ontstaat, wat aangeeft dat een gebrek aan naleving een diepgeworteld probleem is.

De Eisen aan Performance en Compliance Frameworks

We moeten anders gaan denken over de aanpak van performance en compliance. Een organisatie moet beginnen met het identificeren van haar specifieke wettelijke vereisten en doelstellingen, voordat ze een framework kiezen dat hierbij past. Daarnaast moet de implementatie eenvoudiger en sneller worden, met name voor het midden- en kleinbedrijf. Bovendien moeten performance en compliance niet als afzonderlijke entiteiten worden beschouwd, maar als complementaire aspecten van een holistische benadering.

De Toekomst: Een Gecombineerde Aanpak

In de toekomst moeten organisaties een gecombineerde aanpak van performance en compliance hanteren. Dit kan worden bereikt door een model te gebruiken dat zes lagen omvat, variërend van wettelijke vereisten tot interne processen. Dit model biedt een raamwerk voor organisaties om hun performance- en compliancebehoeften op een gestructureerde en holistische manier te beheren.

Al met al moeten organisaties streven naar een aanpak die is afgestemd op hun specifieke behoeften en doelstellingen. Door performance en compliance te integreren in een op maat gemaakt framework, kunnen organisaties effectiever voldoen aan regelgeving, risico’s beheersen en hun operationele doelen bereiken.

Dr. J.P. (Jacco) Schonewille MITM
Jacco Schonewille is oprichter en eigenaar van CLMBS

LinkedIn