Automatische selecties: een nieuwe benadering voor IT keuzes

18 maart 2024

Automtische selectie

Automatische selecties: een nieuwe benadering voor IT keuzes 

Inleiding 

Organisaties investeren aanzienlijk in IT-middelen, van eenvoudige laptops tot volledige bedrijfssystemen. Maar met de snelle vooruitgang in IT en de opkomst van nieuwe technologieën zoals de cloud, veranderen de vereisten voor het regelmatig vervangen van deze middelen. Het selecteren en implementeren van IT-middelen is cruciaal voor de strategische ontwikkeling en concurrentiepositie van een organisatie. 

Vier Belangrijke Ontwikkelingen 

Er zijn vier belangrijke ontwikkelingen in IT-selectie en registratie. Ten eerste moeten langdurige selectietrajecten kleiner en efficiënter worden, aangepast aan de schaal en frequentie van veranderingen. Ten tweede kan slimme tooling het selectieproces verbeteren en automatiseren. Ten derde moeten selectieprojecten niet alleen door IT-afdelingen worden uitgevoerd, maar voornamelijk door de business. Ten vierde moeten IT-leveranciers zich aanpassen aan deze veranderingen. 

Definitie van Selectie en Registratie 

Selectie en registratie omvatten het gehele proces van marktverkenning tot contractvorming. Dit geldt niet alleen voor applicaties of laptops, maar voor alle IT-middelen binnen een organisatie. De complexiteit van selectie wordt verergerd door de diversiteit aan leveranciers en productlijnen. 

Huidige Praktijk 

Momenteel worden IT-selecties vaak op een onvolwassen manier uitgevoerd, met een focus op uiterlijke kenmerken en relaties in plaats van technologische diepgang. Leveranciers gedragen zich vaak arrogant en richten zich meer op de verkoop dan op langetermijnresultaten. 

Trends en Ontwikkelingen 

Er is een verschuiving naar dienstenaanbod, wat de complexiteit van selectie vermindert maar nieuwe uitdagingen met zich meebrengt, zoals integratie en exit strategieën. Daarnaast consolideert de markt zich en evolueren bedrijfssystemen naar integrale platforms, wat de selectiefrequentie verlaagt. 

Het selecteren en integreren van IT middelen is een bepalende factor voor een succesvolle integrale bedrijfsvoering en daarom dus geen geïsoleerd IT feestje. 

Naar de Toekomst 

Organisaties moeten streven naar minder grootschalige vervangingen en meer automatisering in selectie en registratie. Leveranciers moeten verschuiven van productaanbod naar klantgerichte oplossingen, en samenwerking in ketens wordt essentieel. Adviseurs moeten organisaties helpen interne expertise te ontwikkelen in plaats van externe kennis in te huren. 

De Nieuwe Werkelijkheid 

Registratie zal grotendeels geautomatiseerd worden, waarbij IT-middelen zelf onderdeel worden van de bedrijfsbibliotheek. Samenwerking tussen leveranciers en organisaties wordt intensiever, en technische inspanningen voor selectie en registratie zullen afnemen. 

De IT-selectie- en registratieprocessen evolueren naar een meer geautomatiseerde, samenwerkende en strategisch gerichte aanpak, waarbij organisaties zich meer richten op interne expertise en langetermijnresultaten. 

 

Robert Visscher 
Strategisch Adviseur Bedrijfsvoering & Digitalisering bij CLMBS

LinkedIn

 

Meer lezen?

Bestel het boek: Digitaal in het DNA

In dit boek schetsen de auteurs diverse baanbrekende ontwikkelingen die zich de komende tien jaar zullen manifesteren. Hierbij wordt het hele speelveld van digitalisering in kaart gebracht en worden ideeën aangedragen hoe organisaties hiermee om kunnen gaan.