Change is business as usual 

21 februari 2024

Change is business as usualChange is business as usual 

 

In dit tijdperk van voortdurende verandering en digitalisering is het essentieel voor directies van grote organisaties om de traditionele benaderingen van change management te heroverwegen. Deze blog werpt een diepgaande blik op de rol van change management en pleit voor een evolutionaire verschuiving naar een meer geïntegreerde en flexibele aanpak. Het beoogt de directies van (grote) organisaties bewust te maken van de noodzaak om verandering te omarmen als een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering, waarbij technologische veranderingen naadloos worden geïntegreerd met organisatorische en procesmatige wijzigingen. 

Spectrum van Change Management 

Verandering kan verschillende vormen aannemen, variërend van grootschalige organisatorische transformaties tot kleine technische aanpassingen. Ik stel voor om deze diverse vormen van change management te verenigen in een holistische verandercultuur, waarbij de nadruk ligt op het concept “change is business as usual”. Of het nu gaat om gedragsverandering, herstructurering na een fusie, of het verhogen van efficiency, alle vormen van verandering moeten worden geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken. 

Huidige Change Management Aanpakken 

Een diepgaande analyse van de huidige change management praktijken onthult dat methodologieën zoals ITIL, TOGAF en ADKAR veelvuldig worden gebruikt. Echter, in de context van digitale bedrijfsvoering worden traditionele methoden geconfronteerd met uitdagingen. De noodzaak om verder te gaan dan technische en organisatorische grenzen moet benadrukt worden, waarbij nieuwe benaderingen vereist zijn om snelheid en wendbaarheid te waarborgen. 

Waarom Traditioneel Change Management Niet Meer Werkt 

In de huidige change management praktijken zijn de veelal gefaseerde aanpak, het ontbreken van integratie tussen verschillende aspecten van verandering, en de beperkte snelheid en wendbaarheid obstakels in de snel evoluerende digitale omgeving. In een digitale bedrijfsvoering is verandering een constante en moet het identificeren en implementeren van veranderingen in bestaande processen en structuren geborgd zijn. Organisaties die hierbij vasthouden aan traditionele methoden lopen het risico achter te blijven in een dynamische en concurrerende digitale wereld. 

Hoe Werkt Change Management in Digitale Bedrijfsvoering 

In digitale bedrijfsvoering moet change management veranderen naar een continue proces waarbij de meeste technische veranderingen geautomatiseerd worden doorgevoerd en organisatorische veranderingen vanuit bestaande processen en structuren worden aangevlogen. Gebaseerd op recent onderzoek van Gartner worden vier cruciale voorwaarden geïdentificeerd voor succesvolle digitale transformatie. Het benadrukt het belang van gedeelde visie, een digitale mindset, samenwerking, en de leidende rol van het C-Level management. De term “Digital Dexterity” wordt geïntroduceerd als een leidraad voor organisaties om behendigheid te ontwikkelen in het omarmen van nieuwe technologieën voor betere bedrijfsresultaten. Dit zal globaal op drie terreinen plaatsvinden, namelijk organisatie & medewerkers, procesinrichting en technologie. 

Tipje van de Sluier 

Als laatste werpt ik een blik op hoe een moderne change management aanpak eruitziet in de praktijk. De nadruk ligt op de integratie van alle veranderingsaspecten in bestaande processen en structuren, waarbij specifieke aanpakken per proces of bedrijfsonderdeel worden toegepast. Door verandering te internaliseren in de bedrijfsvoering, wordt een cultuur van voortdurende verbetering en aanpassing gecreëerd. Organisaties die deze benadering adopteren, zullen niet alleen veerkrachtiger zijn in een snel veranderende omgeving, maar zich ook beter positioneren om de concurrentie voor te blijven. 

Conclusie 

Directies worden aangespoord om change management te beschouwen als een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering en daarmee flexibiliteit, snelheid en samenwerking te omarmen om succesvol te zijn in de digitale wereld. “Change is business as usual” is het leidende principe voor organisaties die streven naar continue verbetering en aanpassing in deze dynamische tijd. 

 

Robert Visscher 
Strategisch Adviseur Bedrijfsvoering & Digitalisering bij CLMBS

LinkedIn

 

Meer lezen?

Bestel het boek: Digitaal in het DNA

In dit boek schetsen de auteurs diverse baanbrekende ontwikkelingen die zich de komende tien jaar zullen manifesteren. Hierbij wordt het hele speelveld van digitalisering in kaart gebracht en worden ideeën aangedragen hoe organisaties hiermee om kunnen gaan.