De Spieren van een Organisatie

7 februari 2024

De Spieren van een Organisatie

Op Weg naar Ultieme Procesbesturing

Inleiding 

In het huidige tijdperk van digitalisering en voortdurende veranderingen vormt procesbesturing de ruggengraat van succesvolle organisaties. Het beheren en optimaliseren van bedrijfsprocessen is essentieel voor een gestroomlijnde bedrijfsvoering en een succesvolle digitale transformatie. In deze blog onderzoeken we de cruciale rol van Business Process Management (BPM) en Workflow Management (WFM) in het aansturen van processen en bekijken we de noodzaak van een nieuwe benadering van procesbesturing. 

 

Procesontwikkeling en -training 

 

Net zoals het trainen van spieren essentieel is voor een gezond lichaam, moeten organisaties hun processen ontwikkelen en optimaliseren. Processen zijn geen statische entiteiten, maar dynamische elementen die voortdurend verbetering en aanpassing vereisen. Standaardprocesmodellen kunnen als uitgangspunt dienen, maar het aanpassen aan de specifieke context van de organisatie is cruciaal. Deze blog introduceert een vernieuwende benadering van procesbesturing en biedt handvatten om processen een centrale rol te laten spelen in de toekomstige besturing van organisaties. 

 

Huidige Stand van Zaken 

 

Voordat we dieper ingaan op de vernieuwende aanpak, is het belangrijk om te begrijpen hoe processen momenteel binnen organisaties worden bestuurd. Bedrijfsprocessen vormen het strategisch kapitaal van een organisatie en zijn essentieel voor verbetering en verandermanagement. Het gebruik van BPM leidt tot hogere klanttevredenheid, productkwaliteit en efficiëntie. Echter, veel organisaties worstelen met problemen zoals verzuiling, interne gerichtheid en een theoretische benadering van procesbesturing. 

 

Problematiek en Gewenste Veranderingen 

 

De huidige praktijk onthult problemen in de vorm van verzuiling, interne gerichtheid en een rigide toepassing van standaardprocesmodellen. Een verandering is nodig, vooral in het digitale tijdperk waarin automatisering en technologische vooruitgang de norm zijn. Er moet een verschuiving komen naar een procesgerichte aanpak, waarbij processen niet alleen worden gemodelleerd maar ook geanalyseerd, gestuurd en verbeterd. 

 

Methodieken, Systemen en Ontwikkelingen 

Om een effectieve procesbesturing te bereiken, gebruiken we het PEMM-model van Hammer. Dit model definieert essentiële onderdelen zoals ontwerp, systemen, eigenaar, betrokkenen en metingen. De vijf stappen van het model bieden organisaties een eenvoudig instrument om processen te analyseren, ontwerpen, configureren, uitvoeren en diagnosticeren. Bovendien wordt de groeiende rol van technologie, met name Intelligent Business Process Management Suites (iBPMS), benadrukt. 

 

De Proces Gestuurde Organisatie 

De ultieme procesbesturing vereist een verschuiving naar een organisatie die denkt in processen en zoveel mogelijk gebruikmaakt van technologie. Deze benadering, ook wel bekend als digitale bedrijfsvoering, biedt voordelen zoals hogere medewerkerstevredenheid, toename van productiviteit, betrouwbaarheid, consistentie, accuratesse en betere naleving van interne en externe eisen. Het hoofdstuk schetst vier essentiële pijlers voor het vormgeven van een procesgestuurde organisatie: klant, mens, proces en technologie. 

 

De Ultieme Procesbesturing 

Deze blog sluit ik af met een blik op de toekomst van organisaties, waarbij procesbesturing de kern vormt van digitale bedrijfsvoering. Een verschuiving van interne hiërarchie naar integrale processen, met continue focus op klanten en betrokkenen, staat centraal. De combinatie van deze vier pijlers, geoptimaliseerd als een geheel, leidt tot de ultieme procesbesturing die organisaties in staat stelt zichzelf opnieuw uit te vinden en te groeien in het tijdperk van digitale transformatie. 

 

Robert Visscher 
Strategisch Adviseur Bedrijfsvoering & Digitalisering bij CLMBS

LinkedIn

 

Meer lezen?

Bestel het boek: Digitaal in het DNA

In dit boek schetsen de auteurs diverse baanbrekende ontwikkelingen die zich de komende tien jaar zullen manifesteren. Hierbij wordt het hele speelveld van digitalisering in kaart gebracht en worden ideeën aangedragen hoe organisaties hiermee om kunnen gaan.