Alle IT die niet onderscheidend is ligt buiten de deur

16 januari 2024

Alle IT die niet onderscheidend is ligt buiten de deur

Introductie

In de dynamische wereld van moderne bedrijfsvoering heeft de vraag rondom het beheer van IT-componenten een centrale rol gespeeld. Het begrip ‘sourcing’ wordt vaak gebruikt om te bepalen welke delen van IT door een organisatie zelf moeten worden uitgevoerd en welke kunnen worden uitbesteed. Met de groeiende complexiteit en inzet van IT in organisaties rijst de vraag of bedrijven deze uitdagingen nog wel kunnen beheersen. Dit dilemma draait om de keuze tussen interne uitvoering, uitbesteding of een combinatie van beide. In deze blog ga ik dieper in op onderscheidende IT, de verschillende vormen van sourcing, en wat voor de meeste organisaties de ideale mix is tussen interne en externe IT-werkzaamheden.

Wat is onderscheidende IT?

Nicholas Carr schreef in 2003 het invloedrijke artikel ‘IT Doesn’t Matter’, waarin hij beweerde dat IT voor organisaties weinig strategische waarde heeft. Hoewel zijn conclusies nog steeds relevant zijn in bepaalde contexten, is de definitie van infrastructuur cruciaal. Onderscheidende IT omvat die aspecten die direct bijdragen aan klantwaarde, concurrentiepositie of de propositie van een organisatie. Of iets als onderscheidend wordt beschouwd, hangt af van de mate waarin het niet gestandaardiseerd kan worden uitgevoerd en of specifieke expertise vereist is.

Het onderscheidende karakter van IT kan ook worden bekeken vanuit het perspectief van bijdrage aan de onderneming. Als een IT-aspect cruciaal is en niet gestandaardiseerd kan worden, wordt het als onderscheidend beschouwd. Het vereist interne expertise die niet extern beschikbaar is. Elke organisatie moet voor elk IT-aspect bepalen of het onderscheidend is en op basis daarvan beslissen over de sourcing-strategie.

De betekenis van ‘as a service’

Het ‘as a Service’-concept, een moderne manier van inkopen, plaatst gebruik boven bezit. XaaS (Anything as a Service) omvat het aanbieden van het gebruik van een IT-product of dienst via een abonnementsmodel. SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), en BPaaS (Business Process as a Service) zijn bekende varianten. Organisaties kiezen vaak voor XaaS-oplossingen vanwege lagere initiële investeringen, geen implementatiekosten en het ontlasten van interne IT-medewerkers. Echter, er zijn risico’s zoals verminderde controle en garanties over de continuïteit van het abonnement.

Een manier om een Sourcing keuze te maken

Het maken van een sourcing keuze vereist vooruitkijken in plaats van terugkijken. Drie criteria helpen bij het bepalen van onderscheidende IT: is interne expertise noodzakelijk voor a) de klantbediening, b) de productontwikkeling of c) de strategische bedrijfsvoering? Wat negatief wordt beantwoord, kan potentieel extern worden belegd. Sourcing-varianten omvatten co-sourcing, single-sourcing en multi-sourcing. Verschillende theoretische benaderingen zoals Transaction Cost Theory, Resource Dependency Theory en Social Exchange Theory helpen bij het beoordelen van organisatierelaties en het minimaliseren van risico’s.

Waar gaat het naartoe?

In een gecombineerde business en IT-omgeving, moeten organisaties hun sourcing-besluiten langs de vijf bouwstenen leggen: Organisatie, Processen, Informatie, Functionaliteit en Technologie. Terwijl strategische terreinen zoals Enterprise Architectuur en IT Regievoering intern moeten blijven, kan het uitbesteden van commodity-diensten zoals technisch beheer en werkplekondersteuning voordelig zijn. Een kritische blik op interne IT-resources is essentieel, vooral omdat organisaties zich moeten richten op onderscheidende IT en externe bronnen moeten benutten voor niet-onderscheidende taken.

Dit overzicht biedt een glimps van de complexiteit rond IT-sourcing, waarbij bedrijven een delicaat evenwicht moeten vinden tussen interne competenties en externe expertise. Het is een voortdurende uitdaging die vraagt om flexibiliteit, strategisch denken en nauwlettend toezicht op technologische ontwikkelingen.

 

 

Dr. J.P. (Jacco) Schonewille MITM
Jacco Schonewille is oprichter en eigenaar van CLMBS

LinkedIn

 

Meer lezen?

Bestel het boek: Digitaal in het DNA

In dit boek schetsen de auteurs diverse baanbrekende ontwikkelingen die zich de komende tien jaar zullen manifesteren. Hierbij wordt het hele speelveld van digitalisering in kaart gebracht en worden ideeën aangedragen hoe organisaties hiermee om kunnen gaan.