WIJ BEGELEIDEN ORGANISATIES DOOR DE DIGITALE REVOLUTIE

Nieuw boek!

Digitaal in het DNA

In dit boek schetsen de auteurs diverse baanbrekende ontwikkelingen die zich de komende tien jaar zullen manifesteren. Hierbij wordt het hele speelveld van digitalisering in kaart gebracht en worden ideeën aangedragen hoe organisaties hiermee om kunnen gaan.

Een proces van verandering

Bedrijven en organisaties zijn de afgelopen decennia geconfronteerd met de opkomst en inzet van technologie die zijn weerga niet kent. Het  zijn ontwikkelingen waarbij organisaties niet kunnen leunen op ervaring of beschikbare kennis.  Om te komen tot een moderne bedrijfsvoering die grotendeels steunt op IT-middelen, is een proces van digitalisering nodig. Een digitale bedrijfsvoering is noodzakelijk omdat in de economie van morgen een puur analoge bedrijfsvoering niet meer bestaat. Dit is geen desastreuze ontwikkeling die mensen buiten spel zet maar juist een proces van verandering waarin mensen een prominente rol spelen. Een digitale bedrijfsvoering is niet alleen een must voor groei en winstgevendheid maar ook een voorwaarde om persoonlijke en organisatorische uitdagingen het hoofd te bieden.

De impact van CLMBS

Q

Zonder IT in het DNA

 • IT wordt benaderd als kostenpost
 • Het belang van IT beperkt zich tot facilitair
 • Er wordt vaag gesproken over digitale transformatie
 • IT en digitalisering krijgen een status aparte
 • Afhankelijk blijven van externe expertise
 • Het wiel uitvinden voor uitdagingen en toepassingen
 • Kennis en vaardigheden zijn versnipperd
R

met IT in het DNA

 • IT geeft aantoonbaar rendement
 • Informatie en Technologie zijn strategische factoren
 • Geeft handen en voeten aan digitale transformatie
 • IT is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering
 • Relevante IT-expertise binnen de organisatie
 • Relevante informatie en methodieken op één plek
 • IT expertise is integraal ingebed in de organisatie

‘Er wordt (heel) veel gesproken over de voordelen en uitkomsten van digitalisering maar over de manier hoe dit te realiseren hoor je niemand’

‘De positie van IT binnen digitalisering wordt gezien als een apart onderwerp, terwijl het in onze visie integraal onderdeel moet uitmaken van de optimalisatie en innovatie van de bedrijfsvoering’

‘Er wordt op IT-gebied (te) veel geleund op externe expertise en capaciteit, terwijl het belangrijk is om deze kennis en expertise intern te borgen en te ontwikkelen.’

‘Er wordt onvoldoende gezocht naar -en gebruik gemaakt van- beschikbare bronnen (standaarden en fundamenten) om van te leren en om op verder te bouwen.’

Het PASCAL Framework

Het PASCAL framework ondersteunt organisaties en professionals in het realiseren van een digitale transformatie. Het is een doelgroep gericht transformatie model dat organisaties en professionals de weg wijst in digitale transformatie op basis van concrete stappen en doelen. Bedacht door de oprichters van CLMBS, is PASCAL een acroniem dat de 6 stappen weergeeft van digitale transformatie:
Positioning, Acquiring, Scouting, Conserving, Acting en Laminating.